Inhibitory Janusových kináz v léčbě revmatoidní artritidy

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Martina Olejárová, CSc.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: inhibitory Janusových kináz, cílené syntetické chorobu modifikující antirevmatické léky, tofacitinib, baricitinib, upadacitinib, filgotinib, peficitinib, revmatoidní artritida

Olejárová M. Inhibitory Janusových kináz v léčbě revmatoidní artritidy. Farmakoterapie 2020; 16(3):387 392.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky