Fostemsavir: horká novinka v léčbě infekce HIV-1

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

U mnoha osob s pozitivitou HIV-1, které podstoupily antiretrovirovou terapii bez očekávané potřebné odpovědi, jsou další léčebné možnosti i navzdory množství léčivých látek často velmi omezené. Výzkum v této oblasti proto stále pokračuje. Svědčí o tom ostatně i první zástupce fostemsavir, proléčivo temsaviru, jenž zabraňuje vstupu virové částice do buňky. Jeho účinnost byla hodnocena v mezinárodní studii III. fáze (n = 371) u polyrezistentních nemocných (≥ 400 kopií RNA/ml). Vytvořeny byly kohorta randomizovaných (1 2 účinná antiretrovirotika + fostemsavir 600 mg 2x denně nebo placebo na osm dní a dále všichni fostemsavir) a nerandomizovaných (žádné účinné antiretrovirotikum, pouze běžná léčba + fostemsavir). Osmý den léčby byl zaznamenán významný pokles RNA při volbě fostemsaviru: pokles o 0,79 vs. 0,17 log10 kopií/ml u placeba (p < 0,001). Ve 48. týdnu byla zaznamenána virologická odpověď (HIV-1 RNA < 40 kopií/ml) u 54 % osob v kohortě randomizovaných a u 38 % v kohortě nerandomizovaných osob. Analogicky vzrostl i počet CD4+ T-lymfocytů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky