Irbesartan účinným nástrojem v léčbě Marfanova syndromu

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Skutečnost, že sartany jsou bohatě využívány v léčbě esenciální arteriální hypertenze či chronického srdečního selhání, je dnes považována za naprosto samozřejmou. V budoucnu však možná naleznou své uplatnění i v léčbě Marfanova syndromu. Připomeňme, že jde o genetickou poruchu (mutace genu FBN1 kódujícího fibrilin, základní složku elastických vláken) pojivové tkáně s typickou hyperflexibilitou kloubů a skoliózou. V otevřené randomizované studii u nemocných s Marfanovým syndromem byl irbesartan podáván v dávce 75 mg/den. Následně byla studie dvojitě zaslepena a nemocní byli randomizováni k dávce 150 mg/den (až 300 mg/den při dobré snášenlivosti) nebo k užívání placeba a sledováni po dobu pěti let. Vstupní průměrná hodnota průměru kořene aorty byla 34,4 mm v obou skupinách. Zaznamenaná dilatace činila 0,53 mm/rok, což bylo o 0,22 mm méně ve srovnání s placebem (p = 0,03). Významně menší byla i změna v aortálním Z-skóre (rozdíl – 0,10/rok; p = 0,035). Irbesartan byl navíc nemocnými dobře snášen, s četností nežádoucích příhod srovnatelnou s placebem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky