Anastrozol v prevenci karcinomu prsu

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Dvě velké klinické studie prokázaly sníženou pravděpodobnost rozvoje karcinomu prsu u vysoce rizikových žen v prvních pěti letech sledování po léčbě inhibitorem aromatázy. V časopise Lancet byly v návaznosti na tato pozorování publikovány – výsledky dlouholetého sledování ve studii IBIS-II, mezinárodní randomizované dvojitě zaslepené studii kontrolované placebem, v níž byl porovnáván anastrozol s placebem s cílem stanovit jeho skutečnou účinnost v prevenci zhoubného nádoru prsu ( invazivního i duktálního karcinomu in situ) po ukončení léčby. Studie se zúčastnily ženy v postmenopauze se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu, jež byly randomizovány v poměru 1 : 1 k léčbě anastrozolem (1 mg denně) nebo užívání placeba po dobu pěti let s následným pravidelným sledováním v ročních intervalech. Zaznamenán byl 49% pokles výskytu karcinomu – 85 vs. 165 případů (HR: 0,51; 95% CI: 0,39 0,66; p < 0,0001). Výraznější pokles rizika byl pozorován především v prvních pěti letech, a sice 35 vs. 89 případů (p < 0,0001). Výrazně nižší četnost se týkala invazivního ER-pozitivního karcinomu prsu ( 54 %; HR: 0,46; 95% CI: 0,33 0,65; p < 0,0001) i duktálního karcinomu in situ ( 59 %; HR: 0,41; 95% CI: 0,22 0,79; p = 0,008). Překvapivě nižší byl rovněž výskyt nemelanomových kožních nádorů (OR: 0,72; 95% CI: 0,57 0,91; p = 0,004). Současně nebyl zaznamenán významný nárůst četnosti zlomenin ani kardio vaskulárních onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky