Souvislost mezi expresí a metylací estrogenových receptorů a přežíváním pacientů s různými typy nádorů

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Estrogenové receptory (ER) se významně uplatňují v reprodukčním vývoji a jsou rovněž primárními spouštěči u karcinomu prsu. Deregulace ER přitom může sehrávat úlohu při vzniku nádorů postihujících i jiné orgány. S cílem porozumění roli ER u různých typů nádorů byla v recentně publikované studii analyzována exprese estrogenových receptorů α (ESR1) a estrogenových receptorů β (ESR2) u různých tumorů a byla vyhodnocována souvislost s přežíváním pacientů, využity byly přitom údaje z rozsáhlé databáze TCGA (The Cancer Genome Atlas). Ve studii byla zjištěna signifikantně odlišná úroveň metylace DNA mezi nádory a zdravou tkání (u 10 typů nádorů pro ESR1 a u osmi typů nádorů pro ESR2), metylační vzorec se mezi jednotlivými typy nádorů lišil. Dále byla prokázána signifikantně odlišná úroveň exprese mRNA pro ESR1 u devíti typů nádorů a pro ESR2 u čtyř typů nádorů. Analýza přežití ukázala, že vliv exprese ER na přežití se u jednotlivých typů nádorů různí. Exprese ER byla asociována se specifickými molekulárními subtypy a různými klinickými charakteristikami. Výsledky této analýzy tak potvrzují souvislost mezi estrogenovými receptory a karcinogenezí a progresí některých nádorů a poukazují na jejich možné využití jakožto terapeu tických cílů a prognostických biomarkerů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky