Existuje souvislost mezi fibromyalgií a psoriázou?

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Dermatologie

Údajů o souvislosti mezi syndromem fibromyalgie (FMS) a psoriázou je zatím pouze málo. Zhodnocení asociace mezi FMS a psoriázou se proto stalo jedním z cílů rozsáhlé observační průřezové studie, do které bylo zařazeno celkem 18 598 pacientů s FMS a 36 985 kontrol. Prevalence psoriázy byla u nemocných s FMS v porovnání s kontrolami zvýšená (6,7 % vs. 4,8 %; OR: 1,4; 95% CI: 1,3 1,5; p < 0,001) a asociace mezi oběma diagnózami byla prokázána i v multivariační analýze adjustované na pohlaví, věk, původ, socioekonomický status či spotřebu zdravotní péče (OR: 1,3; 95% CI: 1,2 1,4; p < 0,001). U pacientů s diagnózou FMS a psoriázy se v porovnání s pacienty s FMS toto onemocnění manifestovalo v signifikantně vyšším věku, pacienti s FMS a psoriázou měli rovněž vyšší hodnotu BMI a byli častěji kuřáky. Studie tak potvrzuje signifikantní asociaci mezi FMS a psoriázou a podtrhuje význam úzké spolupráce mezi dermatology a revmatology za účelem časného záchytu přidružených onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky