Současné možnosti léčby u pacientů s chronickou myeloidní leukemií

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Hematoonkologie/hematologie
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Lukáš Semerád
MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.
Autoři - působiště: Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, Brno
Klíčová slova: chronická myeloidní leukemie, tyrosinkinázové inhibitory, vysazení léčby, remise bez léčby
Citace: Semerád L, Žáčková D. Současné možnosti léčby u pacientů s chronickou myeloidní leukemií. Farmakoterapie 2020
16(5):586 593.

Souhrn

Léčba chronické myeloidní leukemie (CML) spočívá v podávání vysoce účinných tyrosinkinázových inhibitorů (TKI). Drtivá většina nemocných v chronické fázi CML dosáhne pomocí TKI velké molekulární odpovědi (major molecular response, MMR), která je spojena s dlouhodobým přežitím odpovídajícím přežití běžné populace. V rámci 1. linie léčby je v České republice v současné době možné podávat imatinib a nilotinib. Nilotinib jako TKI druhé generace umožňuje oproti imatinibu rychlejší dosažení hluboké molekulární odpovědi, avšak za cenu vyšší toxicity. Nilotinib je proto volbou léčby zejména u mladších nemocných, u kterých dosažení stabilní hluboké molekulární odpovědi umožňuje následné přerušení podávání TKI. Dlouhodobé udržení molekulární remise CML po přerušení podávání TKI je možné cca u 30 40 % nemocných. U nemocných s molekulární progresí choroby je nutné vrátit TKI zpět do medikace. U starších nemocných je v rámci 1. linie volen převážně imatinib, který má méně závažných nežádoucích účinků a jeho dlouhodobé podávání je bezpečnější. V průběhu léčby i po vysazení TKI jsou nemocní v pravidelných intervalech monitorováni pomocí vyšetření hladiny transkriptu BCR-ABL1 polymerázovou řetězovou reakcí (PCR). Nemocní vykazující rezistenci nebo nesnášenlivost jsou indikováni ke změně TKI na 2. a následnou linii. Výběr TKI se v takovém případě odvíjí od výsledku mutační analýzy kinázové domény BCR-ABL1 a také od věku a komorbidit nemocného. Cílem léčby 2. a následné linie je opětovné dosažení a dlouhodobé udržení MMR při minimalizaci nežádoucích účinků TKI. Závažná prognóza je spojena s pokročilými fázemi CML, jejichž léčba zůstává výzvou i v éře TKI.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky