Isatuximab, pomalidomid a nízkodávkovaný dexamethason vs. pomalidomid a nízkodávkovaný dexamethason u pacientů s mnohočetným myelomem studie ICARIA-MM

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Hematoonkologie/hematologie
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

V současné době je k terapii pacientů s mnohočetným myelomem (MM) dostupných několik nových léků, onemocnění však stále neumíme vyléčit. Nevyhnutelnou součástí MM je opakovaný výskyt relapsů, nadále proto přetrvává potřeba dalších účinných přípravků. Ta je nejnaléhavější zejména u výrazně předléčených pacientů s relabujícím či refrakterním (RR) MM a nemocných, kteří jsou refrakterní vůči lenalidomidu a inhibitorům proteasomu.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky