Účinnost a bezpečnost nepegylovaného lipozomálního doxorubicinu v kombinovaném režimu R-COMP u rizikových pacientů s lymfomem

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Hematoonkologie/hematologie
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Antracykliny hrají v léčbě lymfoproliferativních onemocnění klíčovou roli. Jejich začlenění do chemoterapeutického režimu CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednison) v 70. letech 20. století přineslo významné zlepšení léčby lymfomů. Zejména u pacientů s difuzním velkobuněčným B-lymfomem (DLBCL) prokázal režim CHOP svou superioritu vůči mnoha ostatním léčebným schématům. Kombinace anti-CD20 monoklonální protilátky rituximabu (R) s CHOP přinesla další signifikantní zlepšení účinnosti léčby režim označovaný jako R-CHOP tak dnes představuje standard léčby pacientů s DLBCL.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Andrea Janíková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky