Emicizumab v 3. edici doporučení WFH

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Hematoonkologie/hematologie
Obor: Hematologie

Souhrn

V červenci 2020 publikovala Světová federace pro léčbu hemofilie (WFH World Federation of Hemophilia) 3. edici doporučení pro management hemofilie. Nová doporučení reflektují významné pokroky v oblasti diagnostiky a léčby hemofilie, kterých bylo od vydání 2. edice v roce 2012 dosaženo. Všechny kapitoly jsou v recentních doporučeních oproti 2. edici aktualizovány, pokyny jsou navíc rozšířeny o několik nových samostatných kapitol.

Komentář ke studii

MUDr. Ester Zápotocká

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky