Radium-223 v léčbě pacientů s metastatickým karcinomem prostaty data z nizozemského registru ROTOR

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

U přibližně 70 % pacientů s metastatickým karcinomem prostaty dochází v průběhu onemocnění k rozvoji kostních metastáz. Tento typ metastáz přitom zásadním způsobem přispívá ke zhoršení kvality života, protože je nejčastějším zdrojem bolesti (spojené s onkologickým onemocněním), patologických fraktur, kompresí míchy, nestability obratlů a hyperkalcemie.

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky