Udržovací léčba olaparibem u platina-senzitivního recidivujícího ovariálního karcinomu s mutací BRCA finální analýza celkového přežití ve studii SOLO2/ENGOT-ov21

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Maligní epiteliální nádory ovarií, vejcovodu a primární peritoneální karcinomy jsou prognosticky nepříznivé nádory. Až v 75 % případů je nádorové onemocnění diagnostikováno ve stadiu III IV a u většiny pacientek recidivuje. Léčba nemocných s recidivujícím karcinomem ovaria je obvykle individualizována s ohledem na interval do progrese onemocnění, stav pacientky, její komorbidity, snášenlivost a toxicitu předešlých linií chemoterapie a na status BRCA. Status BRCA, nosičství patogenní mutace v genech BRCA1 nebo BRCA2, je v současné době považován za prediktor výsledku léčby. Pacientky s touto mutací mají jinou prognózu, jinak odpovídají na chemoterapii, a navíc se u nich nově také uplatňuje cílená léčba inhibitory poly(ADP-ribóza)polymerázy (PARP).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky