Výběr léčby pokročilého melanomu v éře cílené terapie analýza nákladové efektivity založená na dlouhodobých údajích o přežití

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Výsledky pacientů s pokročilým melanomem se v posledním desetiletí díky zavedení cílené léčby (imunoterapie, inhibitory BRAF a MEK) významně zlepšily zatímco před rokem 2011 nepřesahovalo celkové přežití (OS) nemocných s pokročilým melanomem 9 měsíců, v současné době moderní léčba významnému procentu pacientů umožňuje dosažení dlouhodobé kontroly onemocnění: například ve studii CheckMate 067 u dosud neléčených pacientů s pokročilým melanomem přežívalo 5 let více než 50 % nemocných v rameni nivolumabu + ipilimumabu a 44 % v rameni nivolumabu; ve studii KEYNOTE-006 činila četnost 5letého OS v rameni s pembrolizumabem 39 %. U dosud neléčených pacientů s mutací BRAF V600E nebo V600K ve studiích COMBI-d a COMBI-v pak dosáhla četnost 5letého OS při terapii dabrafenibem + trametinibem 34 %.

Výběr cílené terapie pokročilého melanomu očima farmakoekonoma (komentář)

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky