Rivaroxaban v léčbě onemocnění periferních tepen po revaskularizaci

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

U pacientů s onemocněním periferních tepen dolních končetin, pro které podstoupili revaskularizaci, přetrvává vysoké riziko závažných kardiovaskulárních příhod, proto u nich byla diskutována otázka nasazení vhodného antikoagulancia. V recentní dvojitě zaslepené studii byli takoví nemocní randomizováni k užívání přímého inhibitoru faktoru Xa, rivaroxabanu (2,5 mg dvakrát denně) v kombinaci s antiagregačně působící kyselinou acetylsalicylovou (ASA), nebo k podávání placeba v kombinaci s ASA (n = 6 564). Primárně hodnocený kompozitní ukazatel sestával z akutní ischemie končetiny, velké amputace z vaskulárních příčin, infarktu myokardu, ischemické cévní mozkové příhody nebo úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Zaznamenán byl u 508 pacientů ve skupině s rivaroxabanem vs. u 584 ve skupině s placebem; jeho odhadovaná incidence po 3 letech byla 17,3 %, resp. 19,9 % (HR: 0,85; 95% CI: 0,76 až 0,96; p < 0,009). Velké krvácení definované dle TIMI se vyskytlo u 62 pacientů ve skupině s rivaroxabanem vs. u 44 pacientů ve skupině s placebem, což odpovídá četnosti 2,65 % vs. 1,87 % (HR: 1,43; 95% CI: 0,97 až 2,10; p < 0,07); četnost krvácení dle definice ISTH pak byla mezi oběma skupinami signifikantně rozdílná 5,94 % vs. 4,06 % (HR: 1,42; 95% CI: 1,10 až 1,84; p < 0,007).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky