Přínos inclisiranu v léčbě dyslipidemie

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Inclisiran působí jako inhibitor jaterní syntézy proprotein konvertázy subtilisin-kexin typu 9 (PSK9). Předchozí studie naznačují, že inclisiran může zajišťovat trvalé snížení hladiny LDL-cholesterolu. Tato hypotéza byla ověřována u osob s aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním (studie ORION-10; n = 1 561) a u pacientů s aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním či ekvivalentem rizika aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění (studie ORION-11; n = 1 617), kteří měli zvýšené hladiny LDL-cholesterolu navzdory léčbě statiny v maximální snášené dávce. Pacienti byli v poměru 1 : 1 randomizováni k léčbě inclisiranem (284 mg), nebo k užívání placeba, podávaných subkutánní injekcí 1. den, 90. den a poté každých 6 měsíců po dobu 540 dnů. Průměrné (± SD) hladiny LDL-cholesterolu před zahájením studie byly 2,71 ± 0,99 mmol/l, resp. 2,73 ± 1,01 mmol/l. V den 510 bylo v rameni inclisiranu zaznamenáno snížení hladiny LDL-cholesterolu o 52,3 % (95% CI: 48,8 55,7) ve studii ORION-10, resp. o 49,9 % (95% CI: 46,6 53,1) ve studii ORION-11 (p < 0,001 pro všechna srovnání vs. placebo). Nežádoucí účinky byly v kaž dé studii obecně podobné a srovnatelné s placebem, s výjimkou vyššího výskytu mírných reakcí v místě vpichu při terapii inclisiranem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky