Nivolumab data 5letého přežití u předléčených pacientů s NSCLC

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Aktuality v léčbě karcinomu plic
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Juraj Kultan
Autoři - působiště: Klinika plicních nemocí a TBC, LF UP a FN Olomouc
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC), 5leté přežití, nivolumab
Citace: Kultan J. Nivolumab data 5letého přežití u předléčených pacientů s NSCLC. Farmakoterapie 2020
16(5):617 622.

Souhrn

Karcinom plic patří v humánní medicíně mezi nádory s nejvíce nepříznivým profilem dat 5letého přežití. Většina nově diagnostikovaných případů je stanovena v době lokálně pokročilého, resp. metastatického stadia, což společně s omezenou účinností konvenční systémové léčby chemoterapie a s dalšími faktory (komorbidity, věk v době diagnózy) stojí za touto skutečností. Uplatnění léků ze skupiny tzv. cílené terapie přineslo prospěch u omezeného počtu nemocných s karcinomem plic, výraznější vliv na data celkového přežití se očekává od zařazení imunoterapie v algoritmu léčby. Vzhledem k délce doby uplatnění v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic jsou k dispozici první data 5letého přežití pacientů, u kterých byl v průběhu jejich léčby použit nivolumab.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky