Postavení durvalumabu v léčbě NSCLC stadia III

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Aktuality v léčbě karcinomu plic
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Marie Drösslerová
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha
Klíčová slova: NSCLC (nemalobuněčný karcinom plic), III. klinické stadium, imunoterapie, PACIFIC, durvalumab, konsolidační léčba, exprese PD-L1
Citace: Drösslerová M. Postavení durvalumabu v léčbě NSCLC stadia III. Farmakoterapie 2020
16(5):623 628.

Souhrn

Četnost pětiletého přežití se ve III. klinickém stadiu NSCLC (nemalobuněčného karcinomu plic) pohybuje okolo 15 20 %. III. klinické stadium NSCLC je potenciálně kurabilní. V případě inoperability je standardem léčby chemo radioterapie. Imunoterapie může významně prodloužit celkové přežití a zlepšit kvalitu života. Účinnost léku durvalumabu byla prokázána v mezinárodní studii III. fáze PACIFIC (NCT02125461). Durvalumab je v monoterapii indikován k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým, inoperabilním NSCLC s expresí PD-L1 ≥ 1 %, a zároveň musí být splněna podmínka, že nedošlo k progresi onemocnění po chemoradiační léčbě na bázi platiny. V České republice je zatím nutnost žádat o povolení úhrady podle 16. Naše kazuistika popisuje případ 72leté ženy, které byla jako první osobě v naší zemi schválena léčba durvalumabem podle výše zmíněného paragrafu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky