Atezolizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Aktuality v léčbě karcinomu plic
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ondřej Bílek
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Klíčová slova: atezolizumab, nemalobuněčný karcinom plic, imunoterapie
Citace: Bílek O. Atezolizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie 2020
16(5):629 633.

Souhrn

Atezolizumab je humanizovaná IgG1 monoklonální protilátka, která selektivně blokuje ligand receptoru programované buněčné smrti (PD-L1). Léčebný účinek atezolizumabu byl prokázán u mnoha onkologických diagnóz včetně nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Klinické studie s atezolizumabem byly rovněž zaměřeny na hodnocení potenciálních molekulárních markerů účinku imuno terapie. V České republice je atezolizumab od března 2020 hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v léčbě pokročilého NSCLC po selhání chemoterapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky