Delší přežití nemocných s NSCLC díky kombinaci chemoterapie, imunoterapie a biologické léčby v 1. linii paliativní terapie studie IMpower150

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Aktuality v léčbě karcinomu plic
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jana Krejčí, MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA
Autoři - působiště: Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Klíčová slova: NSCLC, imunoterapie, PD-L1, VEGF, bevacizumab
Citace: Krejčí J, Opálka P. Delší přežití nemocných s NSCLC díky kombinaci chemoterapie, imunoterapie a biologické léčby v 1. linii paliativní terapie výsledky studie IMpower150. Farmakoterapie 2020
16(5):634 638.

Souhrn

V posledních letech nastal v léčbě karcinomu plic výrazný pokrok, na němž má velký podíl imunoterapie. Už zdaleka neplatí, že přežití pacientů s generalizovaným nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) se pohybuje jen v řádu několika měsíců. Toho je důkazem i studie IMpower150, ve které byl přidán atezolizumab k bevacizumabu a chemoterapii u pacientů s metastatickým neskvamózním NSCLC.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky