Lorlatinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Aktuality v léčbě karcinomu plic
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Markéta Černovská
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: NSCLC, mutace ALK, lorlatinib
Citace: Černovská M. Lorlatinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie 2020
16(5):639 643.

Souhrn

Nemalobuněčné karcinomy plic (NSCLC) s pozitivitou mutací ALK byly poprvé popsány v roce 2007. V léčbě pacientů s těmito mutacemi jsou stěžejní inhibitory ALK (anaplastická lymfomová kináza). Cílem těchto léků jsou nádory s přítomností přestavby genu ALK, nejčastěji s fúzním genem EML4-ALK. Lorlatinib je selektivní inhibitor ALK 3. generace určený k léčbě nemocných s pokročilým NSCLC s pozitivitou ALK, u nichž došlo k progresi onemocnění po léčbě inhibitory ALK první a druhé generace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky