Postavení osimertinibu v léčbě pokročilého a metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Aktuality v léčbě karcinomu plic
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ondřej Fibigr
Autoři - působiště: Plicní oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
Klíčová slova: osimertinib, mutace EGFR, T790M, nemalobuněčný karcinom plic, tyrosinkinázové inhibitory
Citace: Fibigr O. Postavení osimertinibu v léčbě pokročilého a metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie 2020
16(5):644 648.

Souhrn

Osimertinib je tyrosinkinázový inhibitor vázající se na mutovaný receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) na povrchu nádorových buněk. Je určen k terapii pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic s prokázanou aktivační mutací EGFR v 1. linii léčby nebo při selhání tyrosinkinázových inhibitorů nižší generace a průkazu rezistentní mutace EGFR T790M. Osimertinib u indikovaných onkologických pacientů výrazně prodlužuje přežití bez progrese v porovnání s chemoterapií i tyrosinkinázovými inhibitory první a druhé generace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky