Durvalumab v léčbě malobuněčného karcinomu plic

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Aktuality v léčbě karcinomu plic
Obor: Onkologie
Autoři: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Autoři - působiště: Klinika pneumologie a ftizeologie FN, Plzeň
Klíčová slova: malobuněčný karcinom plic, chemoterapie, inhibitory PD-L1, durvalumab, atezolizumab, 1. linie léčby
Citace: Pešek M. Durvalumab v léčbě malobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie 2020
16(5):649 653.

Souhrn

V léčbě extenzivních stadií malobuněčného karcinomu plic (SCLC) byla po dobu několika desetiletí využívána kombinovaná chemoterapie, a i přes dosažení iniciální léčebné odpovědi byla střední doba života nemocných 8 10 měsíců. Zlepšení výsledků léčby SCLC se podařilo dosáhnout využitím kombinací imunoonkologické léčby s chemoterapií (inhibitor PD-L1 durvalumab v kombinaci s etoposidem + cis/karboplatinou), jak dokládají výsledky studie CASPIAN. Tato léčba je od 1. 9. 2020 registrována v Evropě. Podobné výsledky přinesla i studie IMpower133 s využitím kombinace atezolizumabu s etoposidem a karboplatinou. V práci jsou uvedeny teoretické předpoklady pro lepší účinnost takto kombinované léčby i argumenty, proč je méně výhodná strategie rezervovat imunoonkologickou léčbu až po selhání předchozích linií chemoterapie. Kombinace imunoonkologické léčby a chemoterapie, jakou představuje například kombinace inhibitoru PD-L1 durvalumabu a chemoterapie etoposidem s cis/karboplatinou, v 1. linii by se měla vbrzku stát standardem léčby pacientů s extenzivním SCLC i v České republice.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky