Přetrvávající účinek nivolumabu i po ukončení léčby z důvodu komorbidity

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Aktuality v léčbě karcinomu plic
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Juraj Kultan
Autoři - působiště: Klinika plicních nemocí a TBC, LF UP a FN Olomouc

Souhrn

Nepříznivé statistiky délky přežití nemocných s karcinomem plic jsou dány nejenom faktem, že většina případů je diagnostikována v lokálně pokročilém či metastatickém stadiu. Dalším, neméně důležitým faktorem je i častý výskyt přidružených onemocnění, která komplikují jak stanovení diagnózy, tak i průběh léčby. Výskyt některých z těchto komorbidit je asociován s průměrným věkem v době vzniku karcinomu plic, jiné souvisí se společným rizikovým faktorem, jakým je například kouření cigaret. Tyto skutečnosti je potřeba pečlivě analyzovat tak, aby zvolené diagnostické a léčebné postupy nepřinesly neúměrné riziko pro naše pacienty.1,2 V klinické praxi je nejčastěji posuzovaným kritériem indikace protinádorové léčby celkový stav výkonnosti pacienta (PS performance status), komorbidity jsou však u karcinomu plic rovněž častým omezujícím faktorem pro aplikaci aktivní protinádorové terapie, resp. její modifikaci. Limitací pro podání léčby (jak systémové terapie, tak i radio terapie) mohou být již iniciálně, ale i poté v dalším průběhu, pokud dojde ke zhoršení stávajících nebo k výskytu nových onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky