Účinnost pembrolizumabu v reálné klinické praxi u předléčených pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Aktuality v léčbě karcinomu plic
Obor: Onkologie

Souhrn

Léčba pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) se v posledních letech významně změnila. U těchto pacientů sice zůstává chemoterapie terapeutickou volbou, ale nové strategie léčby přetváří cílená terapie a imunoterapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky