Entrectinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic s fúzí ROS1 integrovaná analýza tří studií

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Aktuality v léčbě karcinomu plic
Obor: Onkologie

Souhrn

Rekurentní genové fúze jsou onkogenními spouštěči různých typů onkologických onemocnění. Jedním ze známých proto onkogenů je ROS1, který kóduje tyrosin kinázový membránový receptor. ROS1 může mít celou řadu fúzních partnerů, přičemž jeho nejčastějším partnerem bývá CD74. Výsledná fúzní kináza je trvale aktivní a vysílá promitotický signál, který se podílí na maligní transformaci. Fúze ROS1 nacházíme u přibližně 1 2 % pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Fúze ROS1 se typicky nepřekrývají s jinými typy aktivačních mutací, včetně fúzí NTRK.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

Komentář ke studii z pohledu pneumologa

MUDr. Ondřej Fischer

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky