Entrectinib

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: entrectinib, genové fúze NTRK, nemalobuněčný karcinom plic
Citace: Büchler T. Entrectinib. Farmakoterapie 2020
16(5):670 672.

Souhrn

Fúzní translokace genů NTRK se vzácně vyskytují u širokého spektra solidních a hematologických nádorů. Entrectinib je jednou z možností léčby pacientů se solidními nádory s fúzní translokací NTRK nebo nemalobuněčným plicním karcinomem s fúzní translokací onkogenu ROS1. Je to vysoce účinný lék s dobrou biologickou dostupností, a to i v centrálním nervovém systému. Entrectinib je obvykle dobře snášen. V České republice je v současnosti k dispozici v rámci specifického léčebného programu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky