Cemiplimab

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Klíčová slova: cemiplimab, lokálně pokročilý spinaliom, metastatický spinaliom
Citace: Arenberger P. Cemiplimab. Farmakoterapie 2020
16(5):673 678.

Souhrn

Cemiplimab je IgG4 monoklonální protilátka, která se váže na receptor PD-1 a blokuje jeho interakci s ligandy PD-L1 a PD-L2, čímž obnovuje přirozenou imunitní odpověď zprostředkovanou T-lymfocyty včetně protinádorové odpovědi. Jeho účinnost u pacientů s lokálně pokročilým či metastatickým spinaliomem byla dokumentována ve studiích I. a II. fáze, v nichž bylo jeho podávání spojeno s četnými, časnými a trvalými léčebnými odpověďmi, prodloužením přežití, úlevou od symptomů (zejména bolesti) a zlepšením kvality života. Bezpečnostní profil cemiplimabu byl přijatelný. Na základě těchto výsledků byl cemiplimab schválen k léčbě dospělých pacientů s pokročilým spinaliomem, kteří nemohou podstoupit kurativní chirurgickou léčbu nebo radioterapii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky