Buněčná cytotoxicita zprostředkovaná protilátkami a její role při biologické léčbě nádorových onemocnění

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
Autoři - působiště: Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR, Praha
Klíčová slova: buněčná cytotoxicita zprostředkovaná protilátkami, ADCC, monoklonální protilátky, imunoterapie
Citace: Hořejší V. Buněčná cytotoxicita zprostředkovaná protilátkami a její role při biologické léčbě nádorových onemocnění. Farmakoterapie 2020
16(5):679 684.

Souhrn

Monoklonální protilátky se staly jedním z nejdůležitějších protinádorových terapeutických prostředků. Jedním z mechanismů jejich účinku je buněčná cytotoxicita zprostředkovaná protilátkami (ADCC). Nádorové buňky opsonizované protilátkami mohou být cytotoxicky likvidovány imunitními buňkami vybavenými Fc receptory (NK a NKT lymfocyty, většina myeloidních buněk). Tento mechanismus se uplatňuje paralelně s ostatními známými mechanismy (fagocytóza opsonizovaných buněk, lýza po aktivaci klasické dráhy komplementu, blokování funkce receptorů růstových faktorů, blokování tlumivých „kontrolních bodů ).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky