Tyrosinkinázové inhibitory v léčbě metastatického karcinomu ledviny

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Igor Richter, Ph.D. 1,2,3
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. 2
MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. 4
MUDr. Jiří Bartoš, MBA 1
Autoři - působiště: 1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec
2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
3 Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita Liberec
4 Urologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec
Klíčová slova: tyrosinkinázové inhibitory, metastatický karcinom ledviny, sunitinib, pazopanib, kabozantinib, imunoterapie, prognostická skupina, linie léčby
Citace: Richter I, Dvořák J, Šámal V, et al. Tyrosinkinázové inhibitory v léčbě metastatického karcinomu ledviny. Farmakoterapie 2020
16(5):685 690.

Souhrn

Systémová léčba metastatického renálního karcinomu (mRCC) zaznamenala v posledních deseti letech velký rozmach a do klinické praxe bylo postupně zavedeno velké množství cílených léků. Tyrosinkinázové inhibitory jako sunitinib, sorafenib, axitinib, pazopanib a kabozantinib stále mají své pevné místo v léčbě mRCC (zejména v 1. a 2. linii), naproti tomu od využití inhibitorů mTOR se vzhledem k jejich omezené účinnosti ustupuje. Stále více se naopak rozšiřuje využití imunoterapie, a to jak v monoterapii, tak v kombinaci (s cílenými léky nebo jinou imunoterapií). Při výběru nejvhodnější léčby je zapotřebí se řídit charakteristikami pacienta a onemocnění, zohlednit i profil toxicity jednotlivých léků, přičemž je třeba respektovat úhradovou vyhlášku. Důležité je rovněž uvážit možnost léčby v další linii v tomto kontextu je zatím stále málo dat ohledně léčby tyrosinkinázovými inhibitory po selhání imunoterapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky