Inovace ve farmakoterapii schizofrenie: non-D2 cílové místo pro farmaka?

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Aktivita dopaminových receptorů sehrává důležitou úlohu v celé řadě fyziologických i patofyziologických pochodů. Bohatě využívána je např. jejich blokáda dosahovaná antipsychotiky v léčbě schizofrenie. SEP-363856 je nově vyvinutá látka testovaná pro léčbu schizofrenie. Na rozdíl od jiných léčiv používaných pro toto onemocnění se však SEP-363856 neváže na dopaminové receptory typu D2, ale působí agonisticky na receptory spojené se stopovými aminy 1 (TAAR1) a serotoninové receptory typu 1A (5-HT1A). Může tak představovat zcela inovativní směr v léčbě psychotických onemocnění. V prvotní randomizované placebem kontrolované studii byla naznačena její výrazná účinnost proti pozitivním i negativním příznakům schizofrenie u osob s její akutní exacerbací (n = 245). Průměrné celkové skóre PANSS na začátku studie bylo 101,4 ve skupině SEP-363856, resp. 99,7 ve skupině s placebem, přičemž průměrná změna tohoto skóre ve 4. týdnu byla 17,2 bodu vs. 9,7 bodu (95% CI: 11,9 až 3,0; p < 0,001); analogické zlepšení bylo pozorováno též ve skóre CGI-S a BNSS. Nežádoucí účinky SEP-363856 zahrnovaly somnolenci a gastrointestinální příznaky; výskyt extrapyramidových symptomů a změn lipidů, prolaktinu či glykovaného hemoglobinu byl v obou studijních skupinách porovnatelný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky