Lipegfilgrastim v primární prevenci febrilní neutropenie u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno

Souhrn

Podání chemoterapie je standardním léčebným postupem metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Docetaxel má více než 15 let data o prodloužení celkového přežití a následná aplikace kabazitaxelu v tzv. postdocetaxelové indikaci je součástí sekvenčního přístupu k léčbě. Nejkomplikovanějším hematologickým nežádoucím účinkem tohoto přístupu k terapii je febrilní neutro penie. Její primární profylaxe lipegfilgrastimem riziko této závažné komplikace významně snižuje.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky