Niraparib v léčbě platina-senzitivního rekurentního ovariálního karcinomu studie ENGOT-OV16/NOVA

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Ovariální karcinom (jednotka zahrnující epiteliální karcinomy označované jako ovariální, tubární a primární peritoneální) je stále spojen s nejvyšší mortalitou ze všech gynekologických malignit. Ačkoliv se u pacientek s pokročilým karcinomem daří navozovat vysokou míru iniciální odpovědi na léčbu obsahující platinu a taxany, účinnost těchto postupů časem mizí a dochází k relapsu onemocnění. Opakovaná léčba platinovým režimem je volena u pacientek, u kterých se předpokládá senzitivita na platinu (při akceptování snižující se účinnosti a kumulativního nárůstu toxicity).

Komentář ke studii

MUDr. Aleš Langer; MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky