Bezpečnost, účinnost a kvalita života pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčených trifluridin/tipiracilem studie PRECONNECT

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V souvislosti s pokroky v terapii pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) došlo v posledních dvou dekádách k výraznému zlepšení výsledků léčby těchto nemocných medián celkového přežití u pacientů s mCRC dosáhl v randomizovaných studiích téměř 30 měsíců.

Komentář ke studii

MUDr. Lenka Ostřížková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky