Udržovací léčba olaparibem u pacientů s metastatickým karcinomem pankreatu a zárodečnými mutacemi BRCA studie POLO

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Metastatický karcinom pankreatu je one mocnění výrazně refrakterní vůči farmako terapii při standardní léčbě se medián přežití bez progrese (PFS) pohybuje okolo 6 měsíců a 5 let od stanovení diagnózy přežívá méně než 5 % pacientů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky