Regorafenib v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu výsledky u 555 pacientů

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie
Autoři: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn

Karcinom tlustého střeva patří celosvětově mezi nejčastější malignity a ČR dlouhodobě patří mezi země s nejvyšší incidencí tohoto typu zhoubného nádoru. V roce 2017 bylo v ČR diagnostikováno 7 334 nových případů kolorektálního karcinomu a 3 646 pacientů na tuto diagnózu zemřelo. Incidence zde v roce 2017 činila 69,3 případu na 100 000 osob a mortalita 34,4/100 000 osob. Incidence u nás i ve světě po výrazném vzestupu v průběhu posledních let mírně klesá, stejně jako mortalita.1 Tento příznivý trend lze přisoudit screeningovému programu a zlepšení léčebných výsledků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky