Celkové přežití, přežití do progrese a nezávisle hodnocená odpověď na léčbu kombinací nivolumab + ipilimumab vs. sunitinib u pacientů s pokročilým renálním karcinomem 42měsíční follow-up studie CheckMate 214

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Nedávno schválené terapeutické režimy založené na imunoterapii znamenaly pro pacienty s pokročilým renálním karcinomem (RCC) významný krok vpřed. Terapie pokročilého RCC v současné době zahrnuje jak duální kombinaci checkpoint inhibitorů, nivolumab + ipilimumab (NIVO + IPI), tak i kombinaci imunoterapie s tyrosinkinázovým inhibitorem. Zkoumány jsou i další léčebné režimy. Pro optimální terapeutickou volbu v 1. linii je zásadní vědět, do jaké míry přetrvávají léčebné odpovědi a přínosy v parametrech přežití, které navodily režimy s imunoterapií. Na tyto otázky nám odpovídá dlouhodobé sledování studijních populací.

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky