V léčbě HR+ HER2 pokročilého karcinomu prsu s mutací PIK3CA alpelisib v kombinaci s fulvestrantem v porovnání se samotným fulvestrantem významně prodlužuje přežití bez progrese onemocnění (výsledky studie SOLAR-1)

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Přibližně u 40 % HR-pozitivních HER2-negativních karcinomů prsu lze nalézt mutaci genu PIK3CA, která vede ke zvýšené aktivaci α izoformy fosfatidylinositol-3-kinázy (PI3K). Zvýšená aktivace dráhy PI3K bývá často spojena s rezistencí na hormonální léčbu.

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky