Význam tikagreloru v kombinaci s ASA v léčbě TIA či CMP

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Přestože je tikagrelor dnes již běžně užívaným antiagreganciem, donedávna nebylo jasné, do jaké míry je účinný v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) v prevenci tranzitorní ischemické ataky (TIA) či cévní mozkové příhody. Navržena byla proto randomizovaná placebem kontrolovaná dvojitě zaslepená studie zahrnující pacienty, kteří měli mírnou až středně těžkou akutní nekardioembolickou ischemickou cévní mozkovou příhodu (CMP) se skóre NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) ≤ 5 nebo TIA a kteří nepodstoupili trombolýzu ani trombektomii. Pacienti byli do 24 hodin po nástupu příznaků v poměru 1 : 1 randomizováni ke 30dennímu režimu léčby buď tikagrelorem (nasycovací dávka 180 mg, následně 90 mg dvakrát denně) v kombinaci s ASA (300 325 mg první den, poté 75 100 mg denně), nebo k podávání placeba v kombinaci s toutéž dávkou ASA (n = 11 016). Primární hodnocený ukazatel zahrnoval výskyt iktu nebo úmrtí do 30 dnů. Tento parametr byl zaznamenán u 5,5 % pacientů léčených tikagrelorem vs. u 6,6 % nemocných z placebové skupiny (HR: 0,83; 95% CI: 0,71 0,96; p < 0,02). Ischemická cévní mozková příhoda se vyskytla u 276 pacientů (5,0 %) ve skupině tikagreloru vs. u 345 pacientů (6,3 %) v placebové skupině (HR: 0,79; 95% CI: 0,68 0,93; p < 0,004). Závažné krvácení bylo hlášeno častěji při kombinované léčbě 0,5 % vs. 0,1 % (p < 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky