Role alteplázy při trombektomii u akutní cévní mozkové příhody

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

U akutní ischemické cévní mozkové příhody není jistota ohledně přínosu a rizika podání intravenózní alteplázy před endovaskulární trombektomií. Uskutečnila se proto studie (n = 656) zahrnující nemocné s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou na podkladě okluze velkých cév, kteří byli v poměru 1: 1 randomizováni k samotné endovaskulární trombektomii (skupina s trombektomií) nebo endovaskulární trombektomii, které předcházelo intravenózní podání alteplázy v dávce 0,9 mg/kg tělesné hmotnosti do 4,5 hodiny po nástupu příznaků (skupina s kombinovanou léčbou). Primární analýza non-inferiority hodnotila rozdíl mezi skupinami v distribuci upravených skóre Rankinovy škály (rozmezí 0 [žádné příznaky] až 6 [smrt]) po 90 dnech. Samotná endovaskulární trombektomie nebyla spojena s horšími výsledky než její kombinace s alteplázou, pokud jde o primární sledovaný ukazatel (OR: 1,07; 95% CI: 0,81 1,40; p = 0,70 pro non-inferioritu), byla však spojena s nižší četností úspěšné reperfuze před trombektomií (2,4 % vs. 7,0 %) a úspěšné reperfuze celkově (79,4 % vs. 84,5 %). Úmrtnost po 90 dnech byla 17,7 % ve skupině se samotnou trombektomií vs. 18,8 % ve skupině s kombinovanou léčbou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky