Vliv alopurinolu na progresi chronického onemocnění ledvin

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Zvýšené hladiny urátů v séru jsou spojeny s progresí chronického onemocnění ledvin (CKD). Není přitom známo, zda léčba alopurinolem snižující hladinu urátů u takových nemocných může zmírnit i pokles glomerulární filtrace (eGFR). Tato hypotéza byla testována v randomizované kontrolované studii (n = 369) u nemocných s CKD 3. nebo 4. stupně bez anamnézy dny s poměrem albuminu ku kreatininu v moči (UACR) > 265 nebo poklesem eGFR nejméně o 3,0 ml/min/1,73 m2. Pacientům byl podáván alopurinol v denní dávce 100 300 mg nebo placebo. Změna eGFR se přitom mezi skupinou alopurinolu a placebovou skupinou významně nelišila: 3,33 vs. 3,23 ml/min/1,73 m2 za rok (p = 0,85). Závažné nežádoucí účinky byly hlášeny prakticky shodnou měrou v obou skupinách nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky