Upadacitinib – nový lék v léčbě revmatoidní artritidy

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie
Autoři: doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.
Autoři - působiště: II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Klíčová slova: upadacitinib, inhibitory JAK, DMARD, revmatoidní artritida
Citace: Němec P. Upadacitinib – nový lék v léčbě revmatoidní artritidy. Farmakoterapie 2020
16(6):756 765.

Revmatoidní artritida je závažné autoimunitní zánětlivé onemocnění s významnými symptomy, rizikem rozvoje funkční a pracovní disability a zhoršením kvality života, doprovázené závažnými komorbiditami a zvýšenou mortalitou. Zabránit tomuto nepříznivému trendu je možné pouze v případě, že je choroba včas a správně diagnostikována a časně je zahájena účinná farmakoterapie chorobu modifikujícími léky. Podle aktuálních doporučení k farmakoterapii revmatoidní artritidy má být u pacientů s přítomností nepříznivých prognostických markerů, u kterých selhala léčba csDMARD, zahájena léčba bDMARD nebo tsDMARD. Upadacitinib je třetím zástupcem inhibitorů JAK, které jsou řazeny do skupiny tsDMARD. Má vysokou selektivitu vůči JAK1 a výhodný farmakokinetický profil umožňující jeho dávkování 1x denně v dávce 15 mg. V rozsáhlém programu klinických hodnocení III. fáze byl testován u pacientů se středně či vysoce aktivní revmatoidní artritidou doposud neléčených metotrexátem, po selhání metotrexátu, csDMARD i bDMARD. Ve dvou studiích byl použit v monoterapii, v ostatních v kombinaci s metotrexátem. Ve všech klinických hodnoceních prokázal upadacitinib konzistentně výbornou klinickou účinnost ve srovnání s placebem, metotrexátem a adalimumabem. Kromě klinických parametrů upadacitinib příznivě ovlivňoval i další projevy a symptomy onemocnění, jako jsou bolest, ranní ztuhlost či fyzické schopnosti a kvalitu života. Významně zpomaloval strukturální progresi onemocnění. Bezpečnostní profil upadacitinibu je srovnatelný s bDMARD. V klinických studiích byl zaznamenán obdobný výskyt infekcí, závažných infekcí, kardiovaskulárních příhod a malignit jako u bDMARD či ostatních inhibitorů JAK, a to včetně výskytu tromboembolických příhod. Jedinou výjimkou, konzistentně pozorovanou i u ostatních inhibitorů JAK, byl vyšší výskyt infekce herpes zoster.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky