Nintedanib v léčbě intersticiálního postižení plic – pohled revmatologa

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie
Autoři: doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: nintedanib, tyrosinkináza, intersticiální plicní onemocnění, systémová sklerodermie, idiopatická plicní fibróza
Citace: Bečvář R. Nintedanib v léčbě intersticiálního postižení plic – pohled revmatologa. Farmakoterapie 2020
16(6):766 773.

Nintedanib je intracelulární inhibitor tyrosinkináz. V současnosti je indikován k léčbě dospělých s idiopatickou plicní fibrózou. Systémová sklerodermie je chronické fibrotizující onemocnění pojivové tkáně postihující cévy, kůži, pohybové ústrojí a vnitřní orgány. Výsledky klinické studie SENSCIS ukázaly, že nintedanib zpomalil progresi intersti ciálního plicního onemocnění u systémové sklerodermie, což bylo prokázáno snížením ročního poklesu usilovné – vitální kapacity ve srovnání s placebem. Nebyl pozorován žádný účinek na kožní fibrotické změny a kvalitu života. Bezpečnostní profil nintedanibu byl dobrý a shodný s profilem u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou. Data ze studie INBUILD ukázala, že progresivní fibrotizující intersticiální plicní onemocnění má bez ohledu na klinickou diagnózu podobný patogenetický mechanismus, protože u všech nemocných měl nintedanib podobný účinek bez ohledu na typ změn na HRCT hrudníku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky