Tofacitinib s prodlouženým uvolňováním v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. David Suchý, Ph.D.
Autoři - působiště: Oddělení klinické farmakologie, FN Plzeň
Klíčová slova: tofacitinib XR, farmakokinetika, klinická účinnost
Citace: Suchý D. Tofacitinib s prodlouženým uvolňováním v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou. Farmakoterapie 2020
16(6):774 779.

Léková forma tofacitinibu s řízeným uvolňováním byla vyvinuta s cílem zajistit pacientům s revmatoidní artritidou komfortní dávkování přípravku 1x denně, což zlepšuje adherenci k léčbě ve srovnání s léčbou vyžadující častější podávání. To může být přínosem při zlepšení kontroly onemocnění. Tofacitinib s prodlouženým uvolňováním v dávce 11 mg/den je na základě provedených farmakokinetických studií prokazatelně ekvivalentní s již zavedenou lékovou formou s okamžitým uvolňováním (dávkování 5 mg 2x denně). Data z klinických hodnocení i reálné klinické praxe z amerického registru CORRONA potvrzují podobnou účinnost a bezpečnost obou lékových forem, s významně lepší adherencí k léčbě u nové lékové formy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky