Zobrazovací metody axiálních spondyloartritid

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: ankylozující spondylitida, neradiografická axiální spondyloartritida, rentgen, magnetická rezonance, nízkodávkové CT
Citace: Gregová M. Zobrazovací metody axiálních spondyloartritid. Farmakoterapie 2020
16(6):789 795.

Zobrazovací metody jsou nedílnou součástí vyšetření nemocných s podezřením na axiální spondyloartritidu ( axSpA). Metodou první volby je stále prostý rentgenový snímek (RTG). Ten slouží jak k zobrazení zánětlivých strukturálních změn sakroiliakálního (SI) skloubení a páteře, tak k hodnocení progrese onemocnění v čase. Zobrazení pomocí RTG však není dostatečně senzitivní k zachycení časných zánětlivých změn axiálního skeletu u SpA, problémem je také složitost hodnocení RTG snímku SI skloubení pro jeho komplexní anatomii. Alternativou k hodnocení strukturálních změn je vyšetření počítačovou tomografií ( computed tomography – CT), která velmi přesně zachytí kostní struktury a celé SI skloubení bez interference a překryvu okolních měkkých tkání. Nové techniky nízkodávkového CT umožňují až dvakrát přesnější zobrazení SI skloubení s radiační zátěží srovnatelnou s běžným RTG snímkem. Jediná zobrazovací metoda, která je schopna vizualizovat nejen strukturální léze, ale i aktuální zánětlivý proces kloubu, je magnetická rezonance (MR). Jedná se o metodu volby u nemocných s krátkým trváním obtíží, která umožňuje časnou diagnostiku, a tím i adekvátní terapii pro nemocné s axSpA.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky