Perzistence na monoterapii biologickými DMARD po dosažení kontroly onemocnění pomocí kombinované léčby u pacientů s revmatoidní artritidou v registru Corrona

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Revmatoidní artritida (RA) je systémové imunitně zprostředkované zánětlivé onemocnění primárně postihující synoviální kloubní výstelku, jehož prevalence dosahuje 0,5 1,0 %. Bez adekvátní léčby vede RA k nevratnému poškození kloubů a disabilitě. Cílem terapie RA je dosažení remise, nebo alespoň nízké aktivity onemocnění (LDA), k čemuž jsou využívány v první řadě konvenční syntetické chorobu modifikující léky (csDMARD). U pacientů, u nichž léčba csDMARD nevede k náležité kontrole onemocnění, se doporučuje přidání biologických DMARD (bDMARD). Je-li dosaženo remise či LDA, další postup není jednoznačně specifikován. V této souvislosti se zájem soustředí zejména na monoterapii – bDMARD, neboť bylo zjištěno, že adherence k terapii bDMARD je vyšší než adherence k léčbě csDMARD, monoterapie bDMARD navíc může být spojena i s nižším výskytem nežádoucích příhod.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky