Rozdílné mechanismy vychytávání tofacitinibu a baricitinibu u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Revmatoidní artritida (RA) je systémové zánětlivé onemocnění postihující především synoviální klouby, které způsobuje progresivní polyartritidu, vede k poškození kloubů a disabilitě. V patogenezi RA se významně uplatňují synoviální fibroblasty, které nabývají agresivního fenotypu podobného nádorovým buňkám (zvýšená proliferace, ztráta mezibuněčných kontaktů, zvýšená invazivita). Transformované synoviální fibroblasty (RASF – rheumatoid arthritis synovial fibroblasts) dále secernují prozánětlivé cytokiny, jejichž prostřednictvím interagují s dalšími imunitními a stromálními buňkami a udržují prozánětlivý stav. Důležitými prozánětlivými cytokiny jsou TNF-α a IL-6, v jejichž signalizaci jsou zapojeny dráhy JAK (Janusovy kinázy) a STAT (signal transducer and activator of transcription protein). – Tofacitinib a baricitinib jsou tyrosinkinázové inhibitory (TKI), které inhibují JAK (blokádou vazebného místa pro ATP na JAK), čímž zabraňují dostředivé signalizaci JAK a snižují diferenciaci a proliferaci buněk a tvorbu prozánětlivých cytokinů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky