Tofacitinib v léčbě revmatoidní artritidy – výsledky z reálné klinické praxe

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Revmatoidní artritida (RA) je onemocnění, které má výrazný negativní vliv na kvalitu života pacientů a rovněž významný ekonomický dopad. Primárním cílem léčby RA je zvýšení kvality života nemocných, čehož je dosahováno prostřednictvím kontroly symptomů RA, prevence strukturálního poškození, udržení fyzické funkce a navození remise onemocnění. Terapie RA je komplexní a zahrnuje nefarmakologické i farmakologické postupy. Relativně novou skupinou léčiv využívaných k terapii RA jsou cílené syntetické chorobu modifikující léky (DMARD), tedy inhibitory Janusových kináz (JAK), jejichž prvním registrovaným zástupcem byl tofacitinib.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky