Účinnost a bezpečnost tofacitinibu, baricitinibu, upadacitinibu a filgotinibu u pacientů s revmatoidní artritidou dosud neléčených chorobu modifikujícími antirevmatiky

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Revmatoidní artritida (RA) je systémové imunitně zprostředkované onemocnění charakterizované chronickým zánětem kloubní synovie, vedoucím k disabilitě a snížení kvality života pacientů. K terapii RA jsou využívány konvenční syntetické chorobu modifikující léky (csDMARD), především metotrexát (MTX), dále kortikosteroidy a biologické/cílené DMARD. Relativně novou skupinou mezi DMARD jsou inhibitory Janusových kináz (JAK), které patří do skupiny cílených syntetických DMARD. Intracelulární signální dráhy JAK (JAK1, JAK2 a JAK3) a tyrosinové kinázy 2 (Tyk2) jsou významné z hlediska aktivace imunitních buněk, tvorby prozánětlivých cytokinů a jejich signalizace. Mezi představitele inhibitorů JAK patří tofacitinib (inhibitor JAK1 3), baricitinib (inhibitor JAK1 a JAK2) a novější zástupci upadacitinib a filgotinib, které vykazují vyšší selektivitu vůči JAK1 v porovnání s JAK2, JAK3 a Tyk2. Účinnost a bezpečnost inhibitorů JAK v porovnání s metotrexátem byla opakovaně prokázána v několika randomizovaných klinických studiích, přímá porovnání jednotlivých inhibitorů JAK však dosud nebyla provedena. Při absenci tzv. head-to-head studií je za účelem kvantifikace účinků jednotlivých léků a jejich možného porovnání zapotřebí kombinovat důkazy z randomizovaných klinických studií s jednotlivými léky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky