Účinnost a bezpečnost dlouhodobé léčby baricitinibem u pacientů s revmatoidní artritidou – studie RA-BEYOND

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Základním pilířem léčby revmatoidní artritidy (RA) jsou konvenční syntetické chorobu modifikující léky (csDMARD), včetně metotrexátu (MTX). Léčba MTX má akceptovatelný poměr přínosů a rizik a je – doporučena jako 1. linie léčby RA jak v současných pokynech Americké revmatologické společnosti (ACR), tak i v pokynech Evropské ligy proti revmatismu (EULAR). Metotrexát patří mezi účinné léky modulující imunitu a v četných studiích pro něj bylo prokázáno, že snižuje výskyt komorbidit a mortalitu u pacientů s RA. Jen přibližně jedna třetina pacientů s RA, kteří jsou léčeni MTX, však při této léčbě dosahuje setrvalé remise nebo nízké aktivity onemocnění. Mnoho pacientů léčených MTX také tuto léčbu ukončuje pro nesnášenlivost. Z tohoto důvodu se začaly uplatňovat alternativní léčebné strategie zahrnující přidání jiného csDMARD, biologického DMARD ( bDMARD) nebo cíleného syntetického DMARD ( tsDMARD) nebo převedení na tyto léky v monoterapii. To, pro jakou léčebnou strategii se rozhodne, záleží na preferencích ošetřujícího lékaře i pacienta, dostupnosti medikace a doporučeních v odborných guidelines. Zavedení konceptu časné a agresivní léčby RA a rozvoj nových a velmi účinných terapií, zahrnujících – bDMARD a tsDMARD, umožnilo více pa cientům dosáhnout lepší kontroly onemocnění, zlepšení fyzického fungování a zmírnění radiografické progrese. Při tomto postupu také více pacientů dosahuje kompletní remise (ačkoliv se stále jedná o malou část pacientů).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky