Léčba ribociklibem v 1. linii de novo metastatického HR+/HER2 – karcinomu prsu

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Vzhledem k novým možnostem cílené léčby, které dnes máme k dispozici, již neplatí, že je chemoterapie vždy optimální volbou u pacientek s HR-pozitivním HER2-negativním (HR+/HER2 ) pokročilým karcinomem prsu (a to ani u velmi mladých pacientek). Klinické studie ukázaly, že u pacientek s karcinomem prsu vede léčba inhibitory CDK4/6 nejenom k významnému prodloužení přežití bez progrese (PFS), ale i k prodloužení celkového přežití (OS).1 7 Inhibitory CDK4/6 navíc pacientky velmi dobře snášejí. Proto léky jako palbociklib, ribociklib a abemaciklib významným způsobem rozšířily možnosti terapie pokročilého a metastatického HR+/HER2 – karcinomu prsu. Pro léčbu ribociklibem jsme se rozhodli na základě klinické studie MONALEESA-7 i v případě dále diskutovaného případu z praxe.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky